Search

All Categories
  Menu Close
  Need Help? Call/WhatsApp 72229 84334

  Sorry - this product is no longer available

  Vishwar japa kirana laddu saman

  74Types Available

  Almond / Badam (250g)

  ₹ 250.00 ₹ 190.00
  i h

  Almond / Badam (50g)

  ₹ 60.00 ₹ 35.00
  i h

  Almond / Badam (25g)

  ₹ 25.00 ₹ 21.00
  i h

  (50g) Dried Date Palm Chhuhara / kharak

  ₹ 18.00 ₹ 14.00
  i h

  (50g) Lotus Seed Phool / Makhaana / Makhana

  ₹ 40.00 ₹ 39.00
  i h

  (250g) Dried Date Palm / Chhuhara / kharak

  ₹ 90.00 ₹ 74.00
  i h

  (500g) Dried Date Palm Chhuhara / kharak

  ₹ 180.00 ₹ 142.00
  i h

  (250g) Lotus seed Phool makhaana / makhana

  ₹ 200.00 ₹ 190.00
  i h

  Poppy seed Khas khas (500g)

  ₹ 900.00 ₹ 800.00
  i h

  Achar ki Chironji (250g)

  ₹ 550.00 ₹ 400.00
  i h

  (1kg) Khopra / coconut / Nariyal / Gola

  ₹ 260.00 ₹ 226.00
  i h

  (250g) Khopra / coconut / Nariyal / Gola

  ₹ 70.00 ₹ 63.00
  i h

  (50g) Khopra / Coconut / Nariyal / Gola

  ₹ 15.00 ₹ 14.00
  i h

  Achar ki Chironji (50g)

  ₹ 90.00 ₹ 80.00
  i h

  Pista (50g)

  ₹ 110.00 ₹ 95.00
  i h

  Poppy Seed Khas khas (50g)

  ₹ 100.00 ₹ 80.00
  i h

  Achar ki Chironji (25g)

  ₹ 50.00 ₹ 45.00
  i h

  Pista 25g

  ₹ 60.00 ₹ 50.00
  i h

  (350g) Khopra / coconut / Nariyal / Gola

  ₹ 95.00 ₹ 88.00
  i h

  Super Quality Munakka (250g)

  ₹ 160.00 ₹ 150.00
  i h

  Kishmish raisins dakh (50g)

  ₹ 20.00 ₹ 16.00
  i h

  Kishmish raisins dakh (250g)

  ₹ 80.00 ₹ 75.00
  i h

  Munakka/ Munkka (50g)

  ₹ 26.00 ₹ 32.00
  i h

  Shiv Parvati Zeera / Cumin Khulla (250g)

  ₹ 90.00 ₹ 75.00
  i h

  Khulli Ajwain (50g)

  ₹ 12.00 ₹ 10.00
  i h

  Khulli Ajwain (250g)

  ₹ 55.00 ₹ 53.00
  i h

  Clove / Long / Laung / loung (20g)

  ₹ 25.00 ₹ 20.00
  i h

  kali / kaali mirch (50g)

  ₹ 40.00 ₹ 35.00
  i h

  Shiv Parvati Zeera / Cumin (1Kg) Packet

  ₹ 350.00 ₹ 270.00
  i h

  Sonth / Sukha Adrak / jinger (250g)

  ₹ 160.00 ₹ 158.00
  i h

  PAN PIMPALI / Pipar (50g)

  ₹ 50.00 ₹ 42.00
  i h

  Pan Pimpali / Pipar / Pipre (25g)

  ₹ 25.00 ₹ 21.00
  i h

  Khadi Methi / maithi / Fenugreek (500g)

  ₹ 55.00 ₹ 50.00
  i h

  Nutmeg (Jaifal) (50g)

  ₹ 100.00 ₹ 95.00
  i h

  Khadi Methi / maithi / Fenugreek (50g)

  ₹ 10.00 ₹ 5.00
  i h

  Donda Badi elaichi (50g)

  ₹ 60.00 ₹ 53.00
  i h

  Shiv Parvati Zeera / Cumin Khulla (50g)

  ₹ 18.00 ₹ 15.00
  i h

  Donda Badi elaichi (10g)

  ₹ 12.00
  i h

  Vandevi 111 Hing / Heeng (50g) Jar

  ₹ 170.00 ₹ 142.00
  i h

  VANDEVI Hing/Heeng POWDER (10g) Packet

  ₹ 14.00 ₹ 10.00
  i h

  Basic Hing / Heeng (6g)

  ₹ 13.00 ₹ 10.00
  i h

  PATANJALI Cow Ghee (1L)

  ₹ 625.00 ₹ 620.00
  i h

  Amul Pure Cow Ghee 1L (905g) Tin

  ₹ 515.00 ₹ 510.00
  i h

  PATANJALI Pachak Hing Goli 100g

  ₹ 65.00 ₹ 60.00
  i h

  New Gud Jeggery (Ravila) (1kg)

  ₹ 50.00 ₹ 45.00
  i h

  VANDEVI 751 Khada hing / Heeng (10g) Jar

  ₹ 40.00 ₹ 37.00
  i h

  Ajwain (500g) Packet

  ₹ 130.00 ₹ 95.00
  i h

  Vandevi 751 Khada hing / Heeng (50g) Jar

  ₹ 200.00 ₹ 175.00
  i h

  Amul pure Ghee 1 L (905g)

  ₹ 485.00
  i h

  Sanchi Pure Ghee 453g (500ml)

  ₹ 255.00 ₹ 250.00
  i h

  Sanchi Pure Ghee 905g (1L)

  ₹ 500.00 ₹ 490.00
  i h

  Amul pure Ghee (500ml)

  ₹ 255.00
  i h

  Morena Special Gajak gud and mungfali (500g)

  ₹ 120.00 ₹ 105.00
  i h

  PATANJALI Cow Ghee 181g (200ml)

  ₹ 130.00 ₹ 129.00
  i h

  Acacia Gum / Gaad (250g)

  ₹ 120.00 ₹ 116.00
  i h

  Safed Musli (50g)

  ₹ 150.00 ₹ 126.00
  i h

  Baby Brand Saffron / kesar (1g)

  WORLDS FINEST SAFFRON PURE NATURAL NON IRRADIATED
  ₹ 290.00 ₹ 168.00
  i h

  Acacia Gum / Gaad (50g)

  ₹ 30.00 ₹ 26.00
  i h

  Baby Brand Saffron / kesar (500mg)

  ₹ 150.00 ₹ 94.00
  i h

  Kishmish raisins dakh (1kg)

  ₹ 300.00 ₹ 278.00
  i h

  PATANJALI COW GHEE 452.5g (500ml)

  ₹ 310.00 ₹ 309.00
  i h

  20g - Suhaga सुहागा / Boracic / Borax

  SUHAGA/BORACIC/VENKARAM/VELIGARAM/BORAX/TINKAL/TANKANA KHARA/KHADIYO KHARA/BILIGARA/PONGAARAM / सुहागा
  ₹ 20.00 ₹ 16.00
  i h

  Amul Cow Ghee 1L (905g) Carton

  ₹ 500.00 ₹ 499.00
  i h

  PUSHP Shahi Hing (10g)

  ₹ 47.00 ₹ 38.00
  i h

  Pista (250g)

  ₹ 450.00 ₹ 420.00
  i h

  Gowardhan Pure Cow Ghee, 500ml (452.5g) jar

  ₹ 310.00 ₹ 300.00
  i h